Szkoła Wielka

Szkoła Wielka powstała w końcówce pierwszej połowy szesnastego wieku. Jej pomysłodawcą był książę Albrecht, który rozpowszechnił w salach lekcyjnych tego obiektu zajęcia z łaciny. Obowiązkowo konieczne było przyswajanie wiedzy z zakresu polszczyzny oraz kształcenie się w kierunku jak najbardziej biegłego posługiwania się językiem niemieckim. W 1830 roku, w Szkole Wielkiej nauka polskiego została jednak wstrzymana. …

Bazylika Mniejsza Świętego Jerzego

W 1359 roku, w lokalizacji dawnej strażnicy pojawił się nowy obiekt sakralny Kętrzyna, jakim był przepiękny kościół świętego Jerzego. Stworzony on został w czternastym stuleciu, ale jego prężna rozbudowa kontynuowana była do stulecia szesnastego. Pierwotnie zakładano, że będzie do budynek składający się z jednej nawy, który ma być konstrukcji halowej i znajdować się we fragmencie …

Zamek krzyżacki

Krzyżacki zamek w Kętrzynie to jedna z najpiękniejszych budowli zabytkowych nie tylko tejże miejscowości, ale całego regionu. Obiekt ten powstawał mniej więcej w analogicznym okresie do czasu budowy kościoła świętego Jerzego. Usytuowano go w południowo-wschodnim krańcu miasta. Charakterystycznym elementem zamku jest tak zwana ściana kurtynowa wyposażona w okazałą bramę, która zamyka obiekt od strony zachodniej. …

Kościół Świętej Katarzyny

W Kętrzynie powstał Kościół Świętej Katarzyny, który był parafialnym obiektem sakralnym wyznawców religii rzymskokatolickiej. Budynek ten przynależał do dekanatu Kętrzyn II – Północny Wschód. Jest to jeden z największych budynków zabytkowych i najcenniejszych obiektów sakralnych w regionie warmińsko-mazurskim. Pierwsze roboty przy tym budynku zaczęły być realizowane prawdopodobnie w 1895 roku. Akurat wtedy, ponieważ wówczas przekazano …

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy została uznana za prawosławną świątynię, pełniącą funkcję parafialnej cerkwi. Przynależna jest ona do dekanatu Olsztyn, a także diecezji białostocko-gdańskiej, wchodząc w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obiekt wybudowano przy dzisiejszej ulicy Bolesława Limanowskiego. Kiedyś w tej lokalizacji znajdowała się dawna kaplica ewangelicka. W końcówce pierwszej połowy dwudziestego wieku świątynia została przekształcona. …

Podziemia

W Kętrzynie warto odwiedzić również podziemia, jakie posiadają charakterystyczne dla tej miejscowości schrony z okresu II wojny światowej. Ciekawie prezentują się także datowane na etap średniowiecza lochy krzyżackie. Podziemia są zespolone z zamkiem, który także uchodzi za jedną z największych budowli zabytkowych tego miasta. Łączył obie części specyficzny tunel, który prowadził również do także dekoracyjnego …

Kamienica Jacoby’ego

Kamienic na terenie Kętrzyna jest naprawdę wiele, ale warto wspomnieć między innymi o obiekcie zwanym kamienicą Jacoby’ego, który uchodzi za jeden z podstawowych rodzajów budowli. Jego nazewnictwo pochodzi od właściciela obiektu, dawnego żydowskiego kupca, który nazywał się Carl Jacoby. W jego kamienicy stworzył on odzieżowy butik, który został z czasem wykupiony przez Paula Soltyego pełniącego …

Pomnik Pomordowanych

W Kętrzynie nie tylko można odwiedzić obiekty, w tym sakralne czy dawne budynki publicznych instytucji, ale także na terenie tej miejscowości występuje sporo pomników. Ich symbolika sprawia, że stanowią ważne elementy dziejów i historii całego miasta. Wśród wielu monumentów o jakich wyżej wspomnieliśmy, bardzo ważne są kętrzyńskie pomniki, w tym Pomnik Pomordowanych. Obiekt ten znajduje …