Pomnik Pomordowanych

W Kętrzynie nie tylko można odwiedzić obiekty, w tym sakralne czy dawne budynki publicznych instytucji, ale także na terenie tej miejscowości występuje sporo pomników. Ich symbolika sprawia, że stanowią ważne elementy dziejów i historii całego miasta. Wśród wielu monumentów o jakich wyżej wspomnieliśmy, bardzo ważne są kętrzyńskie pomniki, w tym Pomnik Pomordowanych. Obiekt ten znajduje się w pobliżu zamku, a dokładniej na placu zamkowym. Jak wskazuje już samo jego nazewnictwo został on wzniesiony w hołdzie osobom pomordowanym oraz wszystkim, którzy zostali poddani mękom w obozach jenieckich. To także dowód czci dla zabitych w obozach przejściowych w okresie II wojny światowej. Monument posiada charakterystyczną rzeźbę przedstawiającą orła w koronie. Jest to swego rodzaju pamiątkowa tablica. Pomnik Pomordowanych został stworzony z inicjatywy weteranów Kętrzyna oraz sfinansowany za środki pieniężne wydzielone z puli powiatu kętrzyńskiego.

Źródło: