Podziemia

W Kętrzynie warto odwiedzić również podziemia, jakie posiadają charakterystyczne dla tej miejscowości schrony z okresu II wojny światowej. Ciekawie prezentują się także datowane na etap średniowiecza lochy krzyżackie. Podziemia są zespolone z zamkiem, który także uchodzi za jedną z największych budowli zabytkowych tego miasta. Łączył obie części specyficzny tunel, który prowadził również do także dekoracyjnego i chętnie po dziś dzień odwiedzanego przez turystów Kętrzyna – kościół świętego Jerzego. Biegł tenże tunel przez całą ulicę Zjazdową. Wartościowym obiektem jest także schron znajdujący się w zamku. Przygotowano go dokładniej rzecz biorąc w piwnicach ulokowanych na północnym skrzydle obiektu zamkowego. W nim mieściły się pomieszczenia dawnego Urzędu Finansowego. Nadal zachowało się natomiast zejście do schronu.

Źródło: