Bazylika Mniejsza Świętego Jerzego

W 1359 roku, w lokalizacji dawnej strażnicy pojawił się nowy obiekt sakralny Kętrzyna, jakim był przepiękny kościół świętego Jerzego. Stworzony on został w czternastym stuleciu, ale jego prężna rozbudowa kontynuowana była do stulecia szesnastego. Pierwotnie zakładano, że będzie do budynek składający się z jednej nawy, który ma być konstrukcji halowej i znajdować się we fragmencie południowo-zachodnim Kętrzyna. Na górze miała znajdować się wieża, która zwieńczona została charakterystycznym blankowaniem. Z kolei specyfiką tego obiektu stały się także ganki obronne. Co więcej, wybudowano z czasem także imponującą dzwonnicę, była to druga już wieża obiektu. Nie trzeba było czekać szczególnie długo, aby kościół świętego Jerzego nabrał zupełnie nowego wyglądu. Jeszcze tego samego stulecia, pod koniec, obiekt ten zmodyfikowano na bazylikę, jaka miała trzy nawy. Pojawiła się część północna, boczna nawa, która była nowością w zmodernizowanych obiekcie. Poza tym występowały klasyczne nawy- środkowa i południowa, jakie były pierwotnie, przed tym większym remontem budynku. Szczególnie ważny stał się dla obiektu rok 1500, kiedy to miał miejsce potężny pożar, jaki doprowadził do ogromnych zniszczeń. To zdarzenie wymagało ponownego, kompleksowego odbudowania budynku. Zaprojektowano wówczas prezbiterium, jakie usytuowano na zwracającym uwagę odchyleniu osi budynku. Szczególnie piękne w tym kościele są sklepienia kryształowe pochodzące z 1515 roku, a także ambona z 16 stulecia oraz zabytkowe organy z początku wieku 18.

Źródło: