Atrakcje turystyczne

Kętrzyn, poprzez swoją bogatą spuściznę historyczną może dziś pochwalić się wieloma ciekawymi zabytkami. Do najważniejszych należą:
• Bazylika świętego Jerzego

Kościół pochodzi z XIV wieku, a jego rozbudowa trwała do XVI wieku. Należy do najlepiej zachowanych kościołów z funkcją obronną na Mazurach. Na początku obiekt posiadał tylko jedną nawę. Później dobudowano wieżę oraz ganki obronne. W ten sposób powoli kościół przeistoczył się w konstrukcję trójnawową. Po pożarze w 1500 roku podczas odbudowy powstało odchylenie osi kościoła. Na szczególną uwagę zasługują organy z 1721 roku (ten sam twórca wykonał organy w Świętej Lipce), ambona oraz sklepienia kryształowe.

• Kościół Świętego Jana


Sąsiaduje z Bazyliką Świętego Jerzego, kiedyś służył jako kaplica cmentarna, a następnie jako Szkoła wielka dla kandydatów na Uniwersytet w Królewcu.

• Zamek Krzyżacki


Budowany równocześnie z kościołem świętego Jerzego. Był to trójskrzydłowy obiekt z krużgankiem oraz studnią. W XIV wieku otoczono go murami obronnymi. Obiekt wielokrotnie przebudowywano. Dziś mieści się tam muzeum i biblioteka.

• Podziemia kętrzyńskie
• Stara Synagoga
• Wieża ciśnień
• Liczne kamieniczki
• Loża masońska
• Ratusz

Źródło: