11 lutego 2018 0 min to read

Szkoła Wielka

Category : Kętrzyn

Szkoła Wielka powstała w końcówce pierwszej połowy szesnastego wieku. Jej pomysłodawcą był książę Albrecht, który rozpowszechnił w salach lekcyjnych tego obiektu zajęcia z łaciny. Obowiązkowo konieczne było przyswajanie wiedzy z zakresu polszczyzny oraz kształcenie się w kierunku jak najbardziej biegłego posługiwania się językiem niemieckim. W 1830 roku,internetowa rejestracja pacjentów w Szkole Wielkiej nauka polskiego została jednak wstrzymana. Na tamtejsze czasu, w dawnym Kętrzynie placówka edukacyjna, jaką tu opisujemy była wyłączną szkołą, która realizowała nauczanie w obecnym terenie pruskim. Jedynym innym miejscem kształcenia w podobnym stylu było Gimnazjum Staromiejskie w Królewcu. W charakteryzowanym tu obiekcie – dziś zabytkowym,Centrum Medyczne Eskulap niegdyś wykorzystywanym jako miejsce publiczne, w jakim krzewiono naukę, edukację pobierał Wojciech Kętrzyński. Był on uczniem placówki w latach 1855-1859. Do Szkoły Wielkiej uczęszczał także Wilhelm Wien – miało to miejsce w okresie 1875 – 1879.

Źródło: