6 lutego 2018 0 min to read

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Category : Kętrzyn

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy została uznana za prawosławną świątynię, pełniącą funkcję parafialnej cerkwi. Przynależna jest ona do dekanatu Olsztyn, a także diecezji białostocko-gdańskiej, wchodząc w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obiekt wybudowano przy dzisiejszej ulicy Bolesława Limanowskiego. Kiedyś w tej lokalizacji znajdowała się dawna kaplica ewangelicka. W końcówce pierwszej połowy dwudziestego wieku świątynia została przekształcona. Ogólnie za datę jej powstania w pierwotnej wersji architektonicznej uznano lata trzydzieste XX stulecia. Wtedy stworzona została w stylu neogotyckim. Był to obiekt jednoprzestrzenny,rękawice nitrylowe dysponujący przedsionkiem oraz otynkowany. Miał delikatnie przystrojoną lizenami dekorację. Specyficzny był także ikonostas, który znajduje się w środku obiektu. Został on sprowadzony w dwudziestym wieku z części Podlasia. Autorem jego polichromii był natomiast Jerzy Nowosielski.

Źródło: