Historia miejscowości

Teoretycznie, prawa miejskie Kętrzyn zyskał w 1357 roku, a oficjalnie miało to miejsce 11 listopada. W praktyce jednakże, na terenie dzisiejszego Kętrzyna istniały liczne osady ludzkie i pierwsze grody już dawien dawno. Z zapisków tamtejszej ówczesnej ludności wynika, że nawet w 1329 roku stworzona została pierwsza krzyżacka strażnica. Niewiele później, zaledwie po upływie paru miesięcy, zaczęto wznosić jeden z największych po dziś dzień zabytków tego miasta, a mianowicie przepiękną świątynię, jaką jest Kościół Świętej Katarzyny.

Niestety, zmagania z wojskami litewskimi jakie nastąpiły niewiele po stworzeniu strażnicy, doprowadziły do jej uszkodzeń do tego stopnia, że nie nadawała się ona do użytku. Po tym incydencie z kolei, w 1350 roku krzyżacy rozpoczęli tworzenie osady pełną parą. Powstały wtedy także potężne mury obronne, jakie udało się fragmentarycznie zachować nawet po dziś dzień. Prawa miejskie Kętrzyn otrzymał na prawie chełmińskim. Od tego czasu, w granicach miasta budowane były masowo liczne atrakcyjne obiekty, do jakich zaliczyć należy z pewnością kościół Świętego Jerzego będący wyjątkowym budynkiem, który łączy w sobie architekturę obronną oraz sakralną. Dodatkowo, warto też wspomnieć o krzyżackim zamku czy sekretnej kwaterze Hitlera, jaką był tak zwany Wilczy Szaniec. Wiele z tych cennych zabytków przetrwało do teraz, stanowiąc znaki rozpoznawcze Kętrzyna.

Źródło: