Cerkiew Świętego Bazylego Wielkiego

Zanim powstał jeden z ciekawszych obiektów na terenie miejscowości Kętrzyn, jakim jest zabytkowa i przepiękna Cerkiew Świętego Bazylego Wielkiego, grekokatolicy uczestniczyli w mszach odbywających się regularnie w tamtejszym kościele ewangelickim. Niewiele to jednak trwało, ponieważ dość szybko po ich przesiedleniu z zachodniej Ukrainy, co nastąpiło pod koniec pierwszej połowy XX wieku, w ramach działań realizowanych w trakcie akcji „Wisła”, rozpoczęto tworzenie przetrwałej do dnia dzisiejszego cerkwi. Pierwsze wbicie łopaty na placu budowy okazałej świątyni miało miejsce 1989 roku. Wtedy to można śmiało mówić o stworzeniu parafii greckokatolickiej pod wezwaniem Bazylego Wielkiego – świętego. W pełni prace nad cerkwią zakończone zostały natomiast stosunkowo niedawno, bo dokładnie w 1997 roku. Od tego momentu budowla jest w kompletnym użytkowaniu. Projekt zabytkowej cerkwi wykonał Jacek Mermon. W środku obiektu znajduje się niesamowicie wartościowy ikonostas. Budowla usytuowana została przy ul. Pocztowej.

Źródło: