Eklektyczny ratusz

Na terenie Kętrzyna bardzo ciekawym obiektem, zawsze wartym odwiedzenia kiedy jest się w tej miejscowości okazuje się Ratusz. Znajduje się on na dawnym placu Cesarza Wilhelma, a dzisiejszym placu Piłsudskiego. To niesamowicie atrakcyjny budynek, który stworzony został w gotyckim nurcie i usytuowany w części północnej rynku kętrzyńskiego. Powstał już w 1370 roku. W pewnym momencie osiemnastego stulecia, w zasadzie w jego końcówce, podjęto decyzję o tym, aby rozebrać obiekt i go przerobić. Powodem była słaba konstrukcja i zły stan techniczny budowli. Tym samym modernizacja eklektycznego dziś ratusza wymagała zmiany ówczesnej siedziby władz miejskich – rada miasta i burmistrz przenieśli się do kamienicy znajdującej się przy ul. Kościelnej 9. Prace nad zupełnie nową wizją Ratusza trwały natomiast w latach 1885 – 1886. Jego konstrukcja opierała się na koncepcie sporządzonym przez pochodzącego z Berlina architekta Karla Hoffmanna. Pod koniec roku 1886, a ściślej – 30 grudnia, doszło do oficjalne oddania gmachu do użytku. W budynku wydzielono dwie duże sale, które miały być miejsce posiedzenia komisji oraz rady. W 1899 roku ratusz w pewnym stopniu został uszkodzony, ale wystarczyło zaledwie parę lat, by go odbudować. Władze miejskie ponownie zaczęły mieć w ratuszu swoją placówkę wraz z początkiem 2014 roku.

Źródło: