Historia Kętrzyna

Historyczne położenie Kętrzyna lokuje miasto na dawnych ziemiach pruskich, gdzie ulokowało się plemię Bartów. Trzynasty wiek to panowanie Krzyżaków niedaleko ustanowiono granicę między Warmią a ziemiami zakonu. W XIV wieku rozpoczęto budowę strażnicy, co dało początek powstawania osady. Wyrastał kościół świętej Katarzyny oraz mury obronne. Kętrzyn prawa miejskie otrzymał w 1257 roku z rąk komtura bałgijskiego Henninga Schindekopfa. Rosła potęga miasta, wybudowano 13 baszt oraz dwie bramy. W XIV wieku nastąpił bunt miejscowej ludności przeciw Krzyżakom. Mieszczanie opanowali zamek, a prokuratora zakonnego utopiono w Stawie Młyńskim.
Po wojnie trzynastoletniej Kętrzyn został częścią Prus Zachodnich, a następnie Prus Książęcych, gdy nastąpił szybki rozwój miasta.
Podczas II wojny światowej Kętrzyn graniczył z główną siedzibą Hitlera w Wilczym Szańcu, dlatego miasto zostało bardzo poważnie zbombardowane, a Armia Czerwona spaliła sporą część miejscowości.
Dziś Kętrzyn należy do województwa warmińsko-mazurskiego i ma prawa powiatu.

Źródło: