Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego

Planując wyjazd do Kętrzyna, nie można pominąć odwiedzenia największego tamtejszego muzeum, tj. Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Działa ono prężnie i aktywnie nieprzerwanie od 1946, kiedy to zostało utworzone i oficjalnie rozpoczęło swoje funkcjonowanie. W przeciągu tych kilkudziesięciu lat dynamicznego rozwoju placówki, zmieniła ona swoją pierwotną siedzibę. Najpierw bowiem Muzeum znajdowało się w obiekcie dawnego aresztu ulokowanego w rejonie ul. Powstańców Warszawy. W 1967 roku natomiast podjęto decyzję o przeniesieniu zbiorów do zamku krzyżackiego. W tym miejscu siedziba muzeum znajduje się po dziś dzień. Co zawiera w swoich katalogach? W placówce można podziwiać historyczne kolekcje dotyczące rozkwitu Kętrzyna i całego regionu. Jest tam także wystawa rzeźb pochodzących z końcówki XV stulecia czy wartościowe epitafia z okresu od XVI do XVIII stulecia. W muzeum mieszczą się również sprzęty cynowe, pieczęcie miejskie, pieczęcie cechowe, zabytkowe kolekcje medali i monety, banknoty zastępcze z pierwszy lat XX wieku, a nawet chorągwie pogrzebowe Fryderyka Groebena.

Źródło: