Strona główna

Informacje o instytucji

Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom w celu przezwycieżenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Osobom lub firmom chcącym wesprzeć działalność ośrodka podajemy nr konta:

42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

Informacja dla osób chorych, unieruchomionych stale lub okresowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu szczególnie osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie mogą uzyskać pomocy, wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów mogą uzyskać pomoc poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem (0-89) 751-29-01.

Czytaj więcej

Aktualności

INFORMACJA [17.02.2015]Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje,
iż w dniach 23.02.2015 - 27.02.2015
osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem
i chciałyby poznać swoje prawa mogą zgłaszać
sią na Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie, gdzie bezpłatnie uzyskają poradę
w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Szczegółowe informacje na temat dyżurów zostaną ogłoszone na stronie
www.ketrzyn.policja.gov.pl
w późniejszym terminie

INFORMACJA [03.02.2015]

INFORMACJA [30.01.2015]

INFORMACJA [21.01.2015]

INFORMACJA [20.01.2015]

Przetarg nieograniczony [13.01.2015]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkana na terenie miasta Kętrzyn od 01.02.2015 r. do 31.01.2018 r.".

Data publikacji: 13.01.2015 r.
Termin składania ofert: 23.01.2015 r. godz. 13.00

13.01.2015 r. Ogłoszenie
16.01.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.01.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.01.2015 r. Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty
30.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dokumenty do pobrania:

Aby zapisać dokument .pdf należy wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...

Informacje archiwalne

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ®. Copyright © by MOPS Kętrzyn 2015.