Strona główna

Informacje o instytucji

Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom w celu przezwycieżenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Osobom lub firmom chcącym wesprzeć działalność ośrodka podajemy nr konta:

42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

Informacja dla osób chorych, unieruchomionych stale lub okresowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu szczególnie osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie mogą uzyskać pomocy, wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów mogą uzyskać pomoc poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem (0-89) 751-29-01.

Czytaj więcej

Aktualności

INFORMACJA [27.01.2016]

WYNIKI OGŁOSZENIA O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/15

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.12.2015r o naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMACJA [25.01.2016]

INFORMACJA [04.01.2016]

Najnowsze nowelizacje uchwalone przez Parlament wchodzące w życie 01.01.2016 r.:

  • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz. 995), która wprowadza mechanizm złotówka za złotówkę,
  • ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359), która w szczególności zawiera zmiany wprowadzające możliwość ubiegania się o świadczenia przez internet,
  • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217), która w szczególności wprowadza nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz. 995)

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359)

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217)

Informacje archiwalne

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ®. Copyright © by MOPS Kętrzyn 2015.