Strona główna

Informacje o instytucji

Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom w celu przezwycieżenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Osobom lub firmom chcącym wesprzeć działalność ośrodka podajemy nr konta:

42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

Informacja dla osób chorych, unieruchomionych stale lub okresowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu szczególnie osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie mogą uzyskać pomocy, wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów mogą uzyskać pomoc poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem (0-89) 751-29-01.

Czytaj więcej

Aktualności


Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [01.04.2014]


Informujemy, iż dnia 31.03.2014 r. w ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" zakończyła się rekrutacja do II etapu projektu.

Do działań w projekcie zrekrutowano 71 os. w grupach wiekowych:

  1. 20-30 lat - 31 os.
  2. 30-64 lat - 20 os.
  3. matki samotnie wychowujące dzieci - bez specyfikacji wiekowej - 10 os.
  4. młodzież w wieku 15-20 lat - 10 os.
Uczestnicy projektu zostaną objęci reintegracją społeczną i zawodową. Do każdej z grup dostosowano odpowiednie działania. W chwili obecnej tworzona jest lista osób rezerwowych.

Osoby chętne wziąć udział w projektach proszone są o zgłaszanie się do
MOPS (ul.Pocztowa 11) pok.216.

[10.03.2014]

[10.03.2014]

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [10.03.2014]


Zespół projektowy przypomina osobom chcącym wziąć udział w projekcie systemowym "Otwarta droga - aktywna integracja" w roku 2014, iż do końca marca trwa rekrutacja do projektu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych lub do koordynatora projektu (pokój nr.215, ul. Pocztowa 11, tel. (89) 751-74-15)

Informacja [21.02.2014]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE W OLSZTYNIE W RAMACH TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" realizująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, kolejny rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją i organizacjami pozarządowymi.

Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.


Swoją obecność potwierdzili:

26.02.2014 godz. 11.00-14.00

  • Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski
  • Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Grażyna Kuraszkiewicz, Kurator Beata Bojarowicz, Kurator Wanda Chruścielska
28.02.2014 godz. 11.00-14.00
  • Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski
  • Prokurator Ewa Oliwa - Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe
  • Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Barbara Turowska, Kurator Beata Sadowska, Kurator Emilia Keller

Bezpłatnych porad prawnych będą udzielały także doradczynie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu "Mam prawo do prawa" przez Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych".

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

[29.01.2014]

[27.01.2014]

[23.01.2014]

informacja [21.01.2014]

Informacje archiwalne

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ®. Copyright © by MOPS Kętrzyn 2014.