Strona główna

Informacje o instytucji

Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom w celu przezwycieżenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Osobom lub firmom chcącym wesprzeć działalność ośrodka podajemy nr konta:

42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

Informacja dla osób chorych, unieruchomionych stale lub okresowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu szczególnie osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie mogą uzyskać pomocy, wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów mogą uzyskać pomoc poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem (0-89) 751-29-01.

Czytaj więcej

Aktualności

INFORMACJA [25.10.2015]

I N F O R M A C J A !

Klub Integracji Społecznej zaprasza osoby
chętne do podjęcia zatrudnienia
w ramach prac społecznie użytecznych
do składania podań.
Podania przyjmowane będą w pok.216 od dnia 01.12.2015 r.

Czytaj więcej

INFORMACJA [24.11.2015]

INFORMACJA [20.11.2015]


INFORMACJA [19.11.2015]

INFORMACJA [18.11.2015]

INFORMACJA [06.11.2015]

Wyniki konkursu plastycznego "Mój świat bez przemocy" - w ramach kontynuacji projektu socjalnego "Mój bezpieczny świat" realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

INFORMACJA [30.10.2015]

INFORMACJA [21.10.2015]

Regulamin konkursu plastycznego "Mój świat bez przemocy" - w ramach kontynuacji projektu socjalnego "Mój bezpieczny świat" realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

INFORMACJA [20.10.2015]

INFORMACJA [05.10.2015]

INFORMACJA [02.10.2015]

INFORMACJA DOTYCZACA STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2015/2016


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie - Dział Stypendia Szkolne
uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą kryterium dochodowego
od 1 października 2015 r. przedłuża termin składania wniosków
o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego
na rok 2015/2016 do dnia 15.10.2015 r.

Od 1 Października 2015r. dochód netto na członka rodziny
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
nie może być wyższy niż kwota 514 zł.

Świadczenia rodzinne - informacja [17.09.2015]

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość świadczeń rodzinnych.


Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
Od dnia 1 listopada 2017 r. 754 zł na osobę w rodzinie lub 844 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.


Od dnia 1 listopada 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

  • 89 zł na dziecko do 5 lat,
  • 118 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
  • 129 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat,
  • 185 zł dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie więcej niż 370 zł, 265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie więcej niż 530 zł,
  • 90 zł dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • 80 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,
  • 100 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,
  • 105 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
  • 63 zł dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

INFORMACJA [10.09.2015]

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 13.00 oraz w czwartki od godziny 9.00 do godziny 12.00

INFORMACJA [28.08.2015]

Informujemy iż od dnia 01.09.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie czynny będzie:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

INFORMACJA [27.08.2015]

INFORMACJA [27.08.2015]

INFORMACJA [17.08.2015]

INFORMACJA [07.08.2015]

W związku z wysokimi temperaturami powietrza od dnia 10 sierpnia 2015 r. godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały ustalone od godz. 7:00 do godz. 15:00.

INFORMACJA [06.08.2015]

Zgodnie z zarządzeniem kierownika Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 14.08.2015 (piątek) będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA [29.07.2015]

Bezpieczne wakacje [06.07.2015]


INFORMACJA [30.06.2015]

INFORMACJA [30.06.2015]

Konkurs "Policja przyszłości" [23.06.2015]

Czytaj więcej

INFORMACJA [23.06.2015]

INFORMACJA [23.06.2015]

INFORMACJA

INFORMACJA [27.05.2015]

Konkurs "Ośmiu wspaniałych" [25.05.2015]KONKURS "OŚMIU WSPANIAŁYCH" ROZSTRZYGNIĘTY


Dnia 21 maja 2015r w gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji XXI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych". Konkurs ogłoszony został w miesiącu lutym przez Fundację "Świat na Tak". Również w miesiącu lutym został powołany Lokalny Komitet Organizacyjny, którego zadaniem było przeprowadzenie i wyłonienie spośród zgłoszonych kandydatów takich wolontariuszy, którzy zasłużyli na wyróżnienie. Lokalna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kętrzyn - Krzysztofa Hećman.

Podczas spotkania zaprezentowana została sonda uliczna przeprowadzona w mieście Kętrzyn, która dotyczyła pytania: Kim jest wolontariusz i czy warto być wolontariuszem. Spotkanie umilały występy uczniów z Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie i Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Wolontariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża pokazali jak należy zachować się podczas sytuacji ratowania życia drugiemu człowiekowi.

Czytaj więcej

INFORMACJA [20.05.2015]

INFORMACJA [22.04.2015]

Wolontariat w szkole [17.04.2015]


INFORMACJA [09.04.2015]

INFORMACJA [31.03.2015]

INFORMACJA [27.03.2015]

INFORMACJA [26.02.2015]

INFORMACJA [17.02.2015]Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje,
iż w dniach 23.02.2015 - 27.02.2015
osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem
i chciałyby poznać swoje prawa mogą zgłaszać
sią na Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie, gdzie bezpłatnie uzyskają poradę
w ramach organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Szczegółowe informacje na temat dyżurów zostaną ogłoszone na stronie
www.ketrzyn.policja.gov.pl
w późniejszym terminie

INFORMACJA [12.02.2015]

INFORMACJA [03.02.2015]

INFORMACJA [30.01.2015]

INFORMACJA [27.01.2015]

Od dnia 14.01.2015 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie działa Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin w Kryzysie.

Dodatkowe informacje w zakłade - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

INFORMACJA [21.01.2015]

INFORMACJA [20.01.2015]

Przetarg nieograniczony [13.01.2015]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkana na terenie miasta Kętrzyn od 01.02.2015 r. do 31.01.2018 r.".

Data publikacji: 13.01.2015 r.
Termin składania ofert: 23.01.2015 r. godz. 13.00

13.01.2015 r. Ogłoszenie
16.01.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.01.2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
26.01.2015 r. Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty
30.01.2015 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dokumenty do pobrania:

Aby zapisać dokument .pdf należy wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...

Informacje archiwalne

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ®. Copyright © by MOPS Kętrzyn 2015.