Strona główna

Informacje o instytucji

Udzielamy wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom w celu przezwycieżenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Osobom lub firmom chcącym wesprzeć działalność ośrodka podajemy nr konta:

42 1240 5598 1111 0000 5021 6897

Informacja dla osób chorych, unieruchomionych stale lub okresowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu szczególnie osoby niepełnosprawne ruchowo, które nie mogą uzyskać pomocy, wsparcia ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów mogą uzyskać pomoc poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem (0-89) 751-29-01.

Czytaj więcej

Aktualności


INFORMACJA [19.12.2014]

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15 z dnia 18.04.2014 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie uprzejmie informujemy, iż dzień 24.12.2014 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 01.11.2014 r.

Przetarg nieograniczony [09.12.2014]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkana na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.".

Data publikacji: 09.12.2014 r.
Termin składania ofert: 17.12.2014 r. godz. 12.30

09.12.2014 r. Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania:

Aby zapisać dokument .pdf należy wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [27.11.2014]W ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" dnia 25.listopada o godz.10.00 w Sali Biblioteki Publicznej w Kętrzynie odbyła się Debata na temat Wolontariatu.
W Debacie wzięli udział uczestnicy projektu, zaproszeni goście, pracownicy socjalni, mieszkańcy miasta Kętrzyn. Debatę rozpoczęła sonda uliczna, w której mieszkańcy odpowiadali na dwa pytania: Kto to jest wolontariusz?, i czy wart nim być?. Debata została podzielona na dwie grupy : opowiadającą się za wolontariatem oraz przeciwko wolontariatowi. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad dwoma zagadnieniami. Debatę przygotowała młodzież w wieku 20-30 lat. Czas Debaty umilał występ rapowego zespołu młodzieżowego z Kętrzyna.
Po zakończeniu Debaty odbył się poczęstunek, podczas którego nadal trwały rozmowy na temat omawianych wcześniej zagadnień.

[21.11.2014]

[21.11.2014]

INFORMACJA [19.11.2014]

W dniu 19.11.2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy u1. Pocztowej 11, jury w składzie:

Przewodniczący:

 1. Grzegorz Linkiel - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
Członkowie:
 1. Marlena Szypulska - dziennikarz, poetka
 2. Bogusław Hermanowicz - pracownik MOPS w Kętrzynie
 3. Małgorzata Biały - przewodnicząca ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu muzyczno-literackiego "Mój świat bez przemocy".

Protokół z posiedzenia jury w sprawie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

INFORMACJA [19.11.2014]


Regulamin

INFORMACJA [05.11.2014]

W dniu 04.11.2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy u1. Pocztowej 11, jury w składzie:

Przewodnicząca:

 1. Monika Danielak - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
Członkowie:
 1. Katarzyna Bronakowska - plastyk
 2. Dorota Baranowska - członek GKRPA w Kętrzynie
 3. Antonina Wasilewska - instruktor pracowni plastycznej w KCK Kętrzyn
 4. Katarzyna Kłosowska - KIS Kętrzyn
dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu plastycznego "Mój świat bez przemocy".

Protokół z posiedzenia jury w sprawie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [30.10.2014]W ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" w miesiącu październiku zakończyły się szkolenia dla uczestników objętych kontraktami socjalnymi:

 1. Kurs prawa jazdy kat B
 2. Kurs j. angielskiego
 3. Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym, kasy fiskalnej i komputera
 4. Opiekun osób starszych
 5. Ślusarz
 6. Opiekunka w żłobku lub klubie malucha
 7. Robotnik robót wykończeniowych
 8. Profesjonalny catering - obsługa przyjęć okolicznościowych
 9. Pracownik biurowy z elementami księgowości
 10. Kurs komputerowy
 11. Kurs I pomocy przedmedycznej

Uczestnicy przeszli szkolenia z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Podczas trwania szkoleń uczestnicy mieli zapewniony serwis kawowy i catering.

W miesiącu listopadzie grupa I (20-30 lat) przygotuje Debatę na rzecz społeczności lokalnej dotyczącą wolontariatu. W debacie uczestniczyć będą uczestnicy, zaproszeni goście, pracownicy socjalni.

[14.10.2014]


INFORMACJA [13.10.2014]


Regulamin

INFORMACJA [13.10.2014]


Regulamin

INFORMACJA [26.09.2014]

INFORMACJA [01.09.2014]

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie informuje, iż na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Pobieranie i składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11,
tel. (89) 751 74-15 - Pani Małgorzata Korsak (pok. 216)

Termin składania wniosków do dnia 15 września 2014r.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. 456,00 zł.

INFORMACJA [22.08.2014]

INFORMACJA [21.08.2014]

Informujemy iż od dnia 25.08.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie czynny będzie:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

[19.08.2014]

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [19.08.2014]W ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" od miesiąca lipca rozpoczęły się szkolenia i kursy zawodowe uczestników kontraktów socjalnych:

 1. Kurs prawa jazdy kat. B
 2. Szkolenie "Opiekun osób starszych"
 3. Szkolenie "Ślusarz"
 4. Szkolenie "Opiekunka w żłobku lub klubie malucha"

Natomiast w miesiącu sierpniu rozpoczęły się pozostałe szkolenia i kursy:
 1. Kurs języka angielskiego
 2. Szkolenie "Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym, kasy fiskalnej i komputera"
 3. Szkolenie "Robotnik robót wykończeniowych"
 4. Szkolenie "Profesjonalny catering - obsługa przyjęć okolicznościowych"
 5. Szkolenie "Pracownik biurowy z elementami księgowości"

Grupa młodzieży realizująca Program Aktywności Lokalnej zakończyła w sierpniu warsztaty z wolontariatu

[19.08.2014]

[19.08.2014]

Półkolonie [14.08.2014]

W okresie letnim na terenie naszego Miasta we wszystkich szkołach podstawowych organizowane są półkolonie. Dzięki zajęciom organizowanym podczas wypoczynku dzieci mogą zaznajomić się z historią Miasta, poznać sposoby na ciekawe i aktywne spędzanie wolnego czasu bez komputera, uczą się przestrzegania zasad życia społecznego i samorealizacji.
Przypominamy, że trwają jeszcze zapisy na półkolonie w szkole podstawowej nr. 4.

Wypoczynek jest finansowany z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn.

INFORMACJA [11.08.2014]

Święto Policji [06.08.2014]

Dnia 01.08.2014 r. w amfiteatrze przy ul. Kajki w Kętrzynie odbyły się obchody Święta Policji.
Policjanci z tej okazji zorganizowali dla dzieci naszego miasta konkursy, w których najmłodsi mieszkańcy mogli poznać zasady zdrowego i bezpiecznego życia.
Nagrody za udział w konkursach ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacja [06.08.2014]

Czytaj więcej

INFORMACJA [05.08.2014]

Informujemy, iż do dnia 15.09.2014 r. nie będzie pełniony popołudniowy dyżur pracownika Ośrodka.

INFORMACJA [28.07.2014]

W związku z wysokimi temperaturami powietrza od dnia 29 lipca 2014 r. godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały ustalone od godz. 6:45 do godz. 14:45.

Informacja [23.07.2014]

Informujemy iż od dnia 01.07.2014 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11, pok. 236
Marzenna Utko - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej i Profilaktyki Uzależnień
tel. 89 751 74 19

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE [22.07.2014]

REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH


Jeśli nie masz pracy, jeśli chcesz pracować zespołowo, jeśli chcesz być właścicielem własnej pracy, jeśli chcesz pomagać innym i osiągnąć sukces, jeśli umiesz coś robić dobrze - skontaktuj się z nami!
Spółdzielnia Socjalna usług opiekuńczych dla osób starszych prowadzi rekrutację na stanowisko opiekunki osób starszych. Rekrutacja formalna będzie prowadzona w Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Kętrzynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w dniach 22.07-31.07.2014 r.

Osoby zainteresowane członkostwem w spółdzielni socjalnej zapraszamy po szczegółowe informacje:

Inkubator Ekonomii Społecznej
Plac Piłsudskiego 1, pok. 14
11-400 Kętrzyn

Renata Olechnowicz
Monika Piworowicz
ies.wamacoop.ro@gmail.com
tel: 89 751 39 90

INFORMACJA [22.07.2014]

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [04.07.2014]


W ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" w miesiącu maju i czerwcu 2014 r. odbył się, dla grup objętych kontraktami socjalnym, wyjazd do Spółdzielni Socjalnej, trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty zarządzania własnym budżetem jak również warsztaty z doradcą zawodowym. W miesiącu maju zajęcia rozpoczęła również grupa młodzieży należąca do PAL - warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym.
Przeprowadzone zajęcia i warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem. Trening umiejętności i kompetencji społecznych, odbywający się poza miejscem zamieszkania, zapewnił intensywniejsze oddziaływanie specjalistów (psycholog, doradcza zawodowy) na młodzież. Wizyta studyjna pozwoliła na zdobycie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przetarg nieograniczony [30.06.2014]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Kurs i szkolenia zawodowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie".

Data publikacji: 30.06.2014 r.
Termin składania ofert: 08.07.2014 r. godz. 13.00

30.06.2014 r. Ogłoszenie
01.07.2014 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.07.2014 r. Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty

Dokumenty do pobrania:

Aby zapisać dokument .pdf należy wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...

Informacja [30.06.2014]

INFORMACJA Z WYBORU ZGŁOSZONEJ OFERTY NA "ASYSTENTA RODZINY"
w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana Pani

Joanna Jaskólska

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe [26.06.2014]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie zaprasza do złożenia ofert na realizację kursu prawa jazdy Kat. B.

Data publikacji: 26.06.2014 r.
Termin składania ofert: 07.07.2014 r. godz. 13.00

26.06.2014 r. Ogłoszenie

Dokumenty do pobrania:

Aby zapisać dokument .pdf należy wcisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...

INFORMACJA [20.06.2014]


Informujemy, iż rozpoczęła się realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Osoby zamieszkałe na terenie miasta, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społęcznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, pok. 240.

Czytaj więcej

INFORMACJA [18.06.2014]

W związku z realizacją zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie zaprasza do współpracy placówki i przedstawicielstwa handlowe, posiadające w swym asortymencie artykuły szkolne tj. pomoce i przybory szkolne oraz odzież uczniowską (sportową).
Zainteresowani jesteśmy szczególnie rozliczeniami bezgotówkowymi (forma przelewu bankowego).

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Korsak
pok. nr 216
Tel. 89 751 74 15

OFERTA PRACY - INFORMACJA [12.06.2014]

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy
ogłoszonego przez
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.


Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie konkurs na stanowisko Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, wpłynęła 1 (jedna) oferta. Po analizie dokumentów stwierdzono, że kandydatura nie spełnia wymogów formalnych konkursu.
W związku z powyższym w wyniku konkursu nie wyłoniono żadnego kandydata na oferowane stanowisko.

OFERTA PRACY [11.06.2014]

W ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014"
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
ASYSTENTA RODZINY

Czytaj więcej

OFERTA PRACY [30.05.2014]

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy

Czytaj więcej

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [30.05.2014]


W ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" w miesiącu kwietniu i maju 2014 r. odbyły się, dla wszystkich grup projektowych, warsztaty grupowe z psychologiem i warsztaty grupowe oraz spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.
Spotkania z psychologiem są dla uczestników pewną formą motywacji, zwiększenia pewności siebie i wsparcie w dążeniu do zaplanowanego celu. Warsztaty z doradcą zawodowym pomogły w zaplanowaniu ścieżki zawodowej i wskazaniu jej prawidłowych kierunków zgodnie z predyspozycjami uczestników.

[23.05.2014]

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 24 maja 2014 r. "Dni Rodziny"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Organizator informuje, że w terminie 24 maja 2014 r. w godzinach 11.30 - 13.30 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie odbędzie się impreza p.n. "Dni Rodziny".

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze imprezy (od strony ulicy Sikorskiego) teren wyznaczony dla uczestników imprezy będzie wygrodzony taśmą ostrzegawczą.
Użytkowników drogi - kierowców informujemy o tym, że zostanie wyłączona z ruchu ulica Plac Marszalka Józefa Piłsudskiego.

Organizator informuje, że zastosowana została pełna procedura gwarantująca niezbędne warunki bezpieczeństwa oraz wszelkie opinie i decyzje niezbędne do zorganizowania powyższej imprezy.
Za utrudnienia przepraszamy.

[15.05.2014]

INFORMACJA [07.05.2014]

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 września 2014 r. Jeżeli w ww. okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

INFORMACJA [29.04.2014]

Informujemy, iż dnia 2 maja 2014 r. (piątek)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny
(wolne za święto 3 maja 2014 r. przypadające w sobotę).


Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [04.04.2014]


W ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" w miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie rozpoczynające II etap projektu. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy socjalni oraz zespół projektowy.
Podczas spotkania przedstawione zostały założenia projektu i działania w projekcie na rok 2014. Rozdano uczestnikom harmonogramy spotkań: warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Została przedstawiona prezentacja projektu za rok 2013 pokazująca pracę uczestników roku ubiegłego.

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [01.04.2014]


Informujemy, iż dnia 31.03.2014 r. w ramach projektu systemowego "Otwarta droga - aktywna integracja" zakończyła się rekrutacja do II etapu projektu.

Do działań w projekcie zrekrutowano 71 os. w grupach wiekowych:

 1. 20-30 lat - 31 os.
 2. 30-64 lat - 20 os.
 3. matki samotnie wychowujące dzieci - bez specyfikacji wiekowej - 10 os.
 4. młodzież w wieku 15-20 lat - 10 os.
Uczestnicy projektu zostaną objęci reintegracją społeczną i zawodową. Do każdej z grup dostosowano odpowiednie działania. W chwili obecnej tworzona jest lista osób rezerwowych.

Osoby chętne wziąć udział w projektach proszone są o zgłaszanie się do
MOPS (ul.Pocztowa 11) pok.216.

[10.03.2014]

[10.03.2014]

Projekt "Otwarta Droga - Aktywna Integracja" [10.03.2014]


Zespół projektowy przypomina osobom chcącym wziąć udział w projekcie systemowym "Otwarta droga - aktywna integracja" w roku 2014, iż do końca marca trwa rekrutacja do projektu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych lub do koordynatora projektu (pokój nr.215, ul. Pocztowa 11, tel. (89) 751-74-15)

Informacja [21.02.2014]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE W OLSZTYNIE W RAMACH TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" realizująca projekt "Mam prawo do prawa" w ramach EFS, kolejny rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją i organizacjami pozarządowymi.

Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.


Swoją obecność potwierdzili:

26.02.2014 godz. 11.00-14.00

 • Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Grażyna Kuraszkiewicz, Kurator Beata Bojarowicz, Kurator Wanda Chruścielska
28.02.2014 godz. 11.00-14.00
 • Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski
 • Prokurator Ewa Oliwa - Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe
 • Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Barbara Turowska, Kurator Beata Sadowska, Kurator Emilia Keller

Bezpłatnych porad prawnych będą udzielały także doradczynie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu "Mam prawo do prawa" przez Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych".

Miejsce: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn

[29.01.2014]

[27.01.2014]

[23.01.2014]

informacja [21.01.2014]

Informacje archiwalne

Wszelkie Prawa Zastrzeżone ®. Copyright © by MOPS Kętrzyn 2014.