ketrzyn jaki urzad skarbowy

ketrzyn jaki urzad skarbowy

Różnica między dłużnych i kapitałowych finansowania

Istnieją dwa główne rodzaje finansowania dla przedsiębiorstw, zadłużenia lub finansowania kapitałowego. finansowanie długu wydaje się być typem finansowania otrzymasz od tradycyjnego kredytu bankowego i kapitałowego ma tendencję do finansowania otrzymasz od kapitału podwyższonego ryzyka w firmie od zewnętrznych inwestorów.pościel 140x200 Zaletą finansowania dłużnego jest to, że jest skończony i będzie spłacić dług po pewnym czasie do równowagi o sumie zerowej bez dalszych zobowiązań wobec pożyczkodawcy. Skok do finansowania dłużnego jest to, że tradycyjne kredytodawców będzie podjąć twarde spojrzenie na swojej działalności, w tym, jak długo istnieje już dochody z pracy, koszty i wymaga twardych aktywów za zabezpieczenie pożyczki. Ponadto kredytodawcy będą na pewno chcesz ty (i innych dyrektorów organizacji) osobiście gwarantuje spłaty kredytu. Inną wadą jest to, że finansowanie dłużne organizacja będzie obarczony innego rodzaju regularnych płatności (zwykle miesięczne płatności) w zależności od warunków finansowania, a to może wchłonąć krytycznego przepływu środków pieniężnych, zwłaszcza w małych firmach.

Zaletą finansowania kapitału lub kapitału podwyższonego ryzyka jest to, że będziesz otrzymywać pieniądze w zamian za kapitał w firmie w postaci akcji lub innej formie kapitału podobnego odsetka przychodów lub sprzedaży netto / brutto. Podstawową zaletą tego typu finansowania jest to, że zazwyczaj nie ma miesięcznego wymóg wypłaty dla inwestorów. Zamiast tego, dajesz się tytułów własności, najczęściej na stałe.

Tradycyjne kredytodawcy, banki na przykład, będzie patrzeć na firmy o wiele inaczej niż inwestora kapitału podwyższonego ryzyka. Bankowcy chcą zero ryzyka lub pozycji niemal zerowego ryzyka, gdy stanowią one finansowanie i będzie opierać się prawie całkowicie na ekonomię operacyjnej biznesu z dbałości o "potencjał wzrostu w przyszłości".

Artykuł dzięki: