ketrzyn fryzjer damski

ketrzyn fryzjer damski

PLAN 6.MARKETING

Plan marketingowy jest kombinacją wielu procedur, aby czyjeś produkt znany z potencjalnymi klientami.słoiki szklane Procedury te dotyczą sprzedaży, dystrybucji, reklamy, promocji i public relations. Poniżej przedstawiamy główne punkty.

-Reklama strategię komunikowania kombinację procedur i dlaczego przedsiębiorca uważa, że ??jest to dobre połączenie.zakład pogrzebowy warszawa żoliborz

-Strategia sprzedaży rozplanować którzy są zamierzone cele klientów, sprzedaży i prognozy, strategia cenowa, promocja, sprzedaż z sojuszy strategicznych etc.

-Metoda rozkładu, na przykładach, bezpośredniej lub pośredniej dystrybucji wyłącznej dystrybucji, marketingu sieciowego (w tym marketingu wielostronnej), dystrybucji selektywnej etc.

-Reklama i promocja (powszechnie znany jako " P ')

-Public relations, na przykładach, zatwierdzenia przez władze lokalne, projektów społecznych, sponsoring, udział w programie stażu itp Polytechnic

7.FINANCIAL PLAN

Plan finansowy omawia kwestie pieniężne wrażliwych, które są prawdopodobnie najlepsze obawy większości inwestorów. Kwestie te obejmują bieżący stan finansowy firmy, wielkość inwestycji, w jaki sposób inwestycje zostać użyte, jeżeli byłby próg rentowności, kiedy ROI (Return On Investment) być pozytywne i opcja exit inwestorów. Zwykłe składniki

-Bieżące raporty finansowe spółki (podsumowanie rozruch, bilanse, rachunek zysków i strat z lat poprzednich do tej pory)

-Podsumowanie tego, jak i kiedy będzie dodatkowy kapitał wstrzykiwać.

-Na podstawie prognozy sprzedaży, kiedy to próg rentowności i pozytywne ROI stało? Korzystanie prognozowanych sprawozdań zysków i strat i przewidywany bilans.

-Jakie są opcje wyciągane inwestorów?

Produkcji i prezentujący biznes plan

Teraz, że biznes plan został sporządzony ostateczny chore jest produkcja i przedstawia ciężką pracę. Podczas produkcji, zapewnienie, że projekt jest sprawdzane, przygotowana i edytować przed wysłaniem do druku i wiążąca.Plan powinien mieć list motywacyjny i zawartości strony. Prezentacja jest koniecznością. To musi być dobrze przećwiczone prezentacja twarzą w twarz z pisemnym planem lub slajdów prezentacji.

Artykuł dzięki: http://scolalegis.com/